Literature

Title: Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike

Author:

Publisher: Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava 1990