Literature

Title: Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine

Author: kolektív autorov

Publisher: Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2006