December 2001

Organized by: Skupina historického šermu Rád svätého Galahada

Further information: www.galahad.sk

E-mail: galahad@pobox.sk