The list of the castles

Filtering: All A B C Č D F G H I J K L Ľ M N O P R S Š T U V Z Ž

Pajštún, castle, ruin
Borinka, County: Malacky, Region: Bratislava
Parič, castle, ruin
Trebišov, County: Trebišov, Region: Košice
Pečovská Nová Ves, castle, ruin
Pečovská Nová Ves, County: Sabinov, Region: Prešov
Pezinok, castle, rebuilt into another building
Pezinok, County: Pezinok, Region: Bratislava
Pezinok - Starý zámok I., small castle, perished
Pezinok, County: Pezinok, Region: Bratislava
Pezinok - Starý zámok II., small castle, perished
Pezinok, County: Pezinok, Region: Bratislava
Plavecký hrad, castle, ruin
Plavecké Podhradie, County: Malacky, Region: Bratislava
Plaveč, castle, ruin
Plaveč, County: Stará Ľubovňa, Region: Prešov
Plešivský hrad, castle, ruin
Plešivec, County: Rožňava, Region: Košice
Podhradie, castle, perished
Podhradie, County: Martin, Region: Žilina
Podolínec, castle, perished
Podolínec, County: , Region:
Posádka, castle, perished
Dvorníky, County: Hlohovec, Region: Trnava
Považský castle, castle, ruin
Považská Bystrica, County: Považská Bystrica, Region: Trenčín
Pozdišovce castle, castle, perished
Pozdišovce, County: Michalovce, Region: Košice
Pustý hrad, castle, ruin
Zvolen, County: Zvolen, Region: Banská Bystrica
Pustý hrad (Teplica), castle, ruin
Sklené Teplice, County: Žiar nad Hronom, Region: Banská Bystrica