Comments: Cejkov

#3852
Petike
not registered

22.11.2005 14:53
IP:87.197.8.113
Ehhmmm... Tak tento rod nepoznám a rozhodne Vám s tým nijako nemôžem pomôcť... Čo sa týka zemplínskych šľachtických (alebo hist. význ.) rodov - až na tie najznámejšie (Sztárayovci, Szirmajovci, Gut-Keledovci, alebo hoci aj prevažne humenskí Drugethovci...) ich poznám vskutku málo... Nie som profesionálny historik ani genealóg - čo už...
#3835
Denis
not registered

21.11.2005 15:44
IP:217.75.89.182
Petike: ved je to na citanie. Neviete volaco o ich posobeni na Cejkove?
#3830
Petike
not registered

21.11.2005 14:45
IP:87.197.8.113
8-o 8-o 8-o 8-o

Fúúúúha ! Istenem ! To ste sa ale riadne rozpísali, pán Pongrácz... Ale na druhej strane - ďakujem za čítanie na niekoľko dlhých zimných večerov... :-))
#3809
Denis
not registered

19.11.2005 19:50
IP:85.216.137.74
Michaela

Toto je linia Gejzu Sztankay narodeného 16. januára roku 1896, v Banskej Bystrici. Jeho otcom bol August Vincentius Sztankay, narodený 31. mája roku 1862, úradník v továrni na nábytok, jeho matkou bola Amália Hermesz. Podľa sobášneho zápisu sa dozvedáme, že Vincent bol pôvodom z Maľčíc (Málcza), jeho manželka bola z Banskej Bystrice (príloha I.), podľa zápisu o úmrtí v rodnej matrike zomrel 26. decembra roku 1937. August Vincentius mal ešte troch súrodencov: Adalbertus Joannes, narodený 12. júna roku 1859, Stephanus Victor, narodený 19. januára roku 1861 a Matthyas Victor, narodený 21. decembra roku 1864 v Maľčiciach. Otcom Augusta Vincenta a jeho súrodencov bol Štefan Sztankay, notár v Maľčiciach, jeho matkou bola Emilia Bauer. Tu sa končí napojenie Štefana na ostatné línie rodu, Sztankay de Hermány. Je prirodzené, že Štefan nepochádzal z obce Maľčice. Ako notár bol povinný pracovať na mieste, ktoré mu pridelila štátna správa, teda ak nenachádzame nikoho v predošlom období v miestnej matrike, tak nás to neprekvapuje. Vieme však s určitosťou, že Štefan bol príslušníkom rodu Sztankay de Hermány, problémom však je, že rod žil v mnohých mestách a obciach Šarišskej, Abovsko-novohradskej, Užskej, či Gemerskej stolici, takže možnosti jeho pôvodu sú veľmi rozšírené. V tabuľkách predkladáme jednotlivé línie v Proči a Pušovciach, náš výskum bol zameraný aj na Prešov, ale bez kladného výsledku. Nepodarilo sa nám nájsť prepojenie na línie rodu, je však jasné, že všetci predkovia p. Hríbika sú potomkovia rodu Sztankay de Hermány.

História rodu podľa nami zistených dokumentov a skúpej literatúry:
Rod Sztankay pochádza zrejme z územia dnešného Chorvátska, napovedá tomu prvý záznam z roku 1564, kedy je doložený Štefan Ztanechich ako tajomník Poľského kráľa Štefana Báthory. V tejto funkcii je doložený ešte v roku 1571. Štefan mal synov: Jána, Záhrebského biskupa menovaného v roku 1587, Juraja, ktorý zomrel v roku 1566 a Mikuláša Spišského komorského sudcu. Mikuláš získal v roku 1696 od Žigmunda Báthory donáciu na majetky v Šariši. Mikuláš mal podľa všetkého troch synov: Štefana ktorý zomrel bez potomstva, Ondreja a Žigmunda. Ondrej mal troch synov, Adama zomrelého bez potomstva v roku 1698, Františka a Mikuláša. Mikulášova línia vymrela hneď v prvej generácii. Františkova línia prežila len po Dionýzovi, v jeho prvom synovi Jozefovi v Pušovciach a jeho synoch Ľudovítovi/manželka Johana Semsey de Semsey/ a Jozefovi/manželka Zuzana Barthó/. Jozef mal aj tretieho syna Karola/manželka Honória Ocskay, všetci narodený v Pušovciach ktorých potomstvo uvádzame v tabuľke. Žigmundova línia pokračovala len Ladislavom, jeho traja bratia: Štefan, Žigmund a Samuel zomreli bez potomstva. Ladislav mal dvoch synov: Mikuláša a Samuela. Samuelov syn Pavol zaznamenaný v roku 1772 mal syna Alexandra narodeného cca. 1770/manželky: Klára Horvathovics, Katarína Sztankay de Hermány/a zomrelého na koliku 24.decembra roku 1819 v Proči. Alexander mal syna Ladislava narodeného tiež v Proči dňa 8.septembra roku 1805 a dcéru Annu Máriu Apolóniu narodenú 4.mája roku 1807. Ladislav sa oženil 20.apríla roku 1835 s šľachtičnou pochádzajúcou z Kendíc Klárou Jamborsky de Orzovicz v Kendiciach. Ich deťmi boli Mária Irena Amália/nar. 26. októbra roku 1836 a zomrelá 23. februára roku 1842/, Paulína Terézia Klára/nar. 7. júla roku 1838/ a Rudolf Ludvíg Ladislav/nar. 29. decembra roku 1842/. Aj títo traja sa narodili na dedičných majetkoch v Proči. V Proči máme zaznamenanú aj jednu líniu ktorú nevieme určiť. Matrične je zaznamenaný Štefan s manželkou Johanou Semsey de Eadem ako rodičia Gašpara Karola narodeného dňa 15.augusta roku 1796. Nevieme kto bol otec Štefana a ani nenachádzame jeho potomkov, čo značí že sa zrejme odsťahoval z Proču alebo zomrel.
Rod získal šľachtictvo v roku 1569 od Žigmunda Báthory, ktoré im v roku 1603 potvrdil aj Rudolf II. . spolu s potvrdením získal rod i erb: V modrom poli na zelenom trojvrší stojí doprava otočený zlatý lev držiaci v pravej labe šabľu a v ľavej ľaliu. Klenotom je lev zo štítu. Prikrývadlá sú červeno-strieborné a modro-zlaté. Neskôr v roku 1615, cisár Matej II. za verné služby tento erb pozmenil v konfirmačnej listine, kedy levovi miesto meča položili palmový list. Aj farba prikrývadiel je zmenená na čierno-zlaté a červeno-zlaté. Kedy prišli príslušníci rodu na územie Šarišskej stolice nevieme presne určiť, myslíme si však že sa tak stalo okolo roku 1562. Dokladajú to záznamy z kráľovských kníh o majetkových podieloch či potvrdeniach. Prvým známym majetkom na území Šarišskej stolice je vraj v roku 1291 majetok v obci Hermanovce/Stankovo alebo Sztankahermany/, nám sa to však zdá málo pravdepodobné. Nemáme okrem jedného záznamu kontinuálne žiadne svedectvo o ich pôsobení na území stolice. V rokoch 1562, 1616, 1620, 1622, 1625 a 1626 sú doložený ako vlastníci obcí či majetkových podielov v : Hermanovciach/Hermány/, Veľký Slivník/Nagy Szilva/, Šebastovce/Sebes, m.č. Košice/, Seniakovce/Senyek/, Petrovian/Stent-Péter/, Luboticiach/Kelemes/, Ruskej Novej Vsi/Sosúfalú/, Nagyfő/dnes v Maďarsku/v Nižnom Kručove/Magyar Krucsó/, Okružnej/Kőröfü/, Stuľany/Varjúfalva/, Proči/Procs/ a Pušovciach/Pósfalu/. V roku 1604 sa znova doložený v Proči, Pušovciach, Lascove/Laszcő/, Hanušovciach/Hanusfalva/, v Prešove dom/Eperjes/,Medziankach/Meggyes/, Lažany/Laszka/, Ľuboticiach/Kellemes/, Seniakovciach/Senyek/, Ruskej Novej Vsi/Sosúfajú/ a Malého Šariša/Kisseben/. Keď v Uhorsku prebiehalo povstanie Š. Bocskay, v roku 1625 je doložený Mikuláš vo Vieske/Kisfalud/ a Sájo Kerestúr/dnes v Maďarsku/. Mikuláš sa zachoval ako prívrženec cisára a ten mu udelil nové majetky v Proči, Ruskej Novej Vsi, Pušovciach, Ľuboticiach a Čelovciach/Cselfalú/. V roku 1681 je doložený Samuel v Uzovciach/Uszfalu/, Gregorovciach/Gergelyaka/, Jarovniciach/Mocsolya/ a Terni/Ternya/. V roku 1699 získali neurčené majetky po rode Izdenczy. V Prešove bývajúci Samuel predal v roku 1729 prešovským Františkánom dom v Prešove a majetok v Ruskej Novej Vsi za 2560 uhorských zlatých, s právom pochovávania mŕtvych v kláštore. Príslušníci rodu si podľa miest kde vlastnili majetky pridávali alebo menili aj predikáty. Najčastejšia podoba je Sztankay de Hermany. Najstaršia je však dochovaná ako Joannes de Stankovo. Neskôr je to podoba Sztankay de Hermány et Procs, Sztankay de Pósfalva a po roku 1900 používali viaceré línie rodu podobu Sztankayhermány Sztankay alebo Sztankayhermány et Sztankovo. Túto podobu mena s predikátom uznalo aj Uhorské ministerstvo vnútra v roku 1900.

Našli sme tieto dokumenty týkajúce sa rodu:

A/ Leopold I. Habsburský dňa 18. novembra roku 1686 konfirmuje na žiadosť Ľudovíta Sztankay podžupana šarišskej stolice a Jána Vattay nasledovný dokument: Šarišská stolica potvrdzuje dňa 7. augusta roku 1686 v Prešove záložnú listinu Jána Vattay a jeho manželky zo dňa 22. júla roku 1686, ktorou zálohovali svoj majetkový diel a kúriu s príslušenstvom v obci Terjékfalu za 1800 zlatých šarišskému podžupanovi Ľudovítovi Sztankay/prílohaxxx/.
B/ Leopold I. Habsburský dňa 12. februára roku 1693 vo Viedni za verné služby Ľudovíta Sztankay zo Stankoviec a v Hermanovicach prísažného prísediaceho kráľovskej súdnej tabule preukázané korune mu udeľuje právo meča /právo mučiť obvyklými spôsobmi/ na jeho majetkoch všetkých narušiteľov a plieniteľov vrátane vrahov/.


C/ Leopold I. Habsburský dňa 27. októbra roku 1686 vo Viedni udeľuje Ladislavovi Szentivány, Jánovi Meltzer, Ľudovítovi Sztankay a Jurajovi Turczány za verné služby majetky Ondreja Keczer, ktorý sa previnil zradou voči kráľovskej korune za Tökölyho sprisahania v Šarišskej /Prešov, Peklín, Radatice, Berzenke, Červenica/, Abaujvárskej /Hidas, Nižné Nemecké, Kechnec/a Zemplínskej /Monok, Tállya/stolici/prílohaxxx/.


D/ Leopold I. Habsburský dňa 18. júla roku 1695 potvrdzuje na žiadosť Alžbety manželky Ladislava Sztankai a jej sestry Kristíny Szentpetery manželky Imricha Hirasthy nasledovnú listinu vydanú v Zbudzi zo dňa 7. júna roku 1695: Alžbeta a Kristína práva na svoje majetkové diely po nebohom otcovi Štefanovi Szentpetery v obciach Valaliky/Busztafalva/ a Bátka/Batka/ v Abaujskej stolici prenášajú na šľachtický konvikt kolégia spoločnosti Ježišovej/Jezuitov/v Košiciach za 1300 Uhorských zlatých. V Bakte/m.č. Rimavskej Soboty/ sa spomína kúria s štyrmi podanými. Vo Valalikoch to bola opustená kúria po Ladislavovi Tóth a polia s pasienkami/prílohaxxx/.Pramene: ŠOBA Prešov : LMB, LC, LD Maľčice 1788-1895
ŠOBA Prešov : LMB, LC, LD Proč 1788-1895
ŠOBA Prešov : LMB, LC, LD Pušovce, 1788-1895
MOL Budapest :
Tóth Sándor : Sáros vármegye monografia I. str. 29
Majtán Milan: Názvy obcí Slovenskej Republiky

#3465
Denis
not registered

25.10.2005 15:21
IP:217.75.89.182
Michaela: sedi to je jedina vetva co pezila podnes. Rod pochadza povodne zo sariskej stolice z Hermanoviec po ktorej si aj odvodil predikat de Hermanyi, neskor presiel do Zemplinskej stolice do Fuzesu a Cseke. Povodne to bola kurialisticka rodina ale nesko ziskali az dve armalne listiny. Stefan Sztankay je zaznamenany v celokrajinsko supise slachty 1637, tento bol kastelanom hradu Cejkov. Andrej bol v roku 1664 sarissky podzupan. Ludovit zasa 1681 a 1685 v sariskej stolici. Anton je spominany 1715 v Zemplnskej stolici. V Sariskej stolici ich mam zaznamenanych v Proci, Pusovciach,Nagyfo, Komlo Keresztes. Ladislav 1840 bol prisazny sariskej stolice, Jozef v tom istom roku prisazny prisediaci sariskej stolice.
#3462
Michaela
not registered

25.10.2005 14:55
IP:213.151.217.77
Denis: z presovskej...
#3409
Denis
not registered

19.10.2005 23:48
IP:85.216.129.198
Michaela: a z ktorej si vetvy, presovskej, busovskej alebo Malcickej?
#3407
Michaela
not registered

19.10.2005 22:15
IP:213.151.217.80
AHOJ MILAN, TO ZE ROBIS NA RODE SZTANKAY MA CELKOM ZAUJALO PRETOZE JA SA TAK VOLAM(MOZNO MOJI PREDKOVIA)...AK BY SI BOL TAKY ZLATY, POSLI MI NA MAIL NEJAKE INFOSKY O TOM..PLS...DAKUJEM
#2904
Denis
not registered

18.09.2005 17:47
IP:85.216.129.198
ALL: hladam niekoho co pozna historiu hradu, robim na rode Sztankay ktory ho vlastnil isty cas ale nepoznam podrobnosti o hrade.
#2076
Milan
not registered

02.08.2005 17:58
IP:62.152.240.26
Cejkov je fajn dedinka....Moja mama oddial pochadza.Casto tam chodime za starymi rodicmi a vzdy zajdeme aj na Varhed a tiez na Farkastetrov,ktory je oproti....O hrade som doposial nevedel,ale clovek sa vzdy daco uci....
#2008
marika
not registered

28.07.2005 12:11
IP:195.28.72.87
Tiež bývam v Cejkove, ale neviem o tom,
že by tam strašilo,asi straší niekomu v hlave...
Zrúcaniny pomaly miznú, lebo sa kameň z múrov predáva!
#1901
Terezka
not registered

16.07.2005 21:27
IP:213.81.133.23
Bývam v Cejkove, pod horou Varheď. Každý večer nám straší pod oknom. Bojím sa ísť spať. V škole stále príde muž na bielom koni. Teraz sa toho už nemusím báť, lebo tam nie som. Lebo som už pod zemou.
#1858
Tom
not registered

05.07.2005 22:51
IP:213.160.162.200
Mohol by si Janos dat viac informacie o hradu ak vies?
#1764
Bogoly János
not registered

21.06.2005 14:05
IP:213.81.198.241
Oznamujem všetkým, čo ma chcú kontaktovať od 30. júna 2005, že moja nova e-mail adresa je:
bogoly.janosszm.sk

Petike pozdravujem, a podľa potreby rád sprostredkujem men známe archeologické údaje
#1752
Petike
not registered

20.06.2005 10:19
IP:195.146.142.2
Teší ma, pán Bogoly, že vás konečne "stretávam". Sú to všetko zaujímavé fakty, tie o geologickom zložení Zemplínskych vrchov viem už dávno, no tie o archeologických nálezoch sú pre mňa novinkou.

P.S. Čítal som Vaše komentáre k Strede nad Bodrogom a Veľkému Kamencu. Tiež ma riadne zaujali... a pridal som tam aj niečo zo svojej trošky.
#1684
Bogoly János
not registered

14.06.2005 07:19
IP:213.160.162.252
Čo sa týka tohto hradu, tak kopec sa týči priamo nad obcou. Je odtiaľto prekrásny výhľad na okolie a pod hradom je tiež petrografický unikát - halda šedobielych ryolitových túf - veľmi krásny kameň do skaliek - na iné sa asi nehodí, lebo je príliš mäkký a drobivý. Vracajú sa však k hradu a okoliu: všade je spústa obsidiánu, veď kultúry gravettienu a aurugnacénu žili z exportu tohto nerastu. Náleziská sú v celom juhovýchdnom cípe Zemplínskych vrchov. Ak dakto zájde do Viedne (ináč Wien - Vindobona- Bécs)tak tam v múzeách nájde spústu pokladov z kniežacích hrobov z Cejkova a okolia - ide hlavne o Vandalov, ktorí tu asi nepustošili, skôr zanechali cenné veci.
#1672
GRCO
not registered

13.06.2005 12:39
IP:212.5.209.82
Hrad v Cejkove je na Varhedi.
#1670
Petike
not registered

13.06.2005 09:37
IP:195.146.142.2
Ty, Anežka ! To by aj mohlo byť ! Neviem, či vieš a rozprávaš po maďarsky, no Tvoj Várheď by v nej asi bol Vár Hegy, príp. Várhegy - teda doslova... Hradný Vrch. Čo ty na to ?
#1653
Anežka
not registered

10.06.2005 14:09
IP:213.81.198.182
,,Cejkov"-dedina kde bývam .Od mojej babky som počula ,že tu bol hrad.
Príbeh Cejkova zaujme toho kto sa zaujíma o túto obec.
---Každý hrad má svojho panovníka alebo kráľa.V Cejkove to bol panovník Cejke.
Mal aj manželku a poddaných.Hrad bol postavený na hore Varheď.Kde je teraz baňa.
Cejkov na vrchu Varhedi sú kamene a vysoko položený kríž.Hovorilo sa že okolo
hradu bola voda.Takže útočníkoch to malo aspoň na chvíľu zadržať.Do hradu viedli aj iné podzemné chodby o ktorých už neviem.O Cejkove by som mohla písať aj jeden týždeň.Je to veľmi zaujímava obec.Stojí zato ju navštíviť,a tak isto aj horu Varheď.Ja budem pátrať stále po nových a novších informáciach o Cejkove!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#1533
Petike
not registered

25.05.2005 13:38
IP:212.197.3.4
" Co čujem ? Ta ... to pravda, že u Cejkove bul davnoj hrad...
Stari ľudze tak hutoreľi... Muši tam buc išče dajaki toten murik - prisambohu dobromu !!!! "

Ale nie, teraz vážne. Dámy a páni, Cejkov ma veľmi zaujíma, možno si to tam pôjdem raz omrknúť, keď pôjdem cez "Tokajskú magistrálu" - naprieč hrebeňom Zemplínskych vrchov a na druhej strane zídem do Cejkova. Asi viem, na ktorom kopčeku hrad kedysi stával - nie je ich tam príliš veľa vhodných pre tento typ stavby. Tak teda, "do zlezenia", priatelia !!!!

P.S. Ta idze mi tota zempľinčina, ta ne ? Hadajce, skadzi v nej znam tak šumne hutorec... Ta, toť pridze veľke odhaľene : JA, PETIKE, SOM ZEMPLÍNČAN AKO REPA !